Kyselina hyaluronová se přirozeně nachází v lidském těle ve formě hyaluronanů. Díky své schopnosti vázat na sebe vodu pomáhá hydratovat tkáně sliznic, působí protizánětlivě a má příznivý vliv na hojení ran. 

Kyselina hyaluronová v dutině ústní

  • Gontiya a Galgali (2012) pozorovali signifikantní zlepšení při terapii gingivitidy u lidí s využitím hyaluronanu. Ve většině případů došlo k poklesu zánětlivého infiltrátu a zároveň hyaluronan pomáhal v prevenci progrese periodontálních lézí. Podobné výsledky lze najít i v práci Piloni a kol. (2011). Dahiya a Kamal (2013) shrnují účinky hyaluronanu v terapii zánětlivých procesů v dermatologii, ortopedii a oftalmologii.
  • Mesa a kol. (2002) studovali antiproliferativní účinek kyseliny hyaluronové. HA byla topicky aplikována 21 pacientům po dobu 1 měsíce. Ve výsledku došlo u 65 % pacientů ke snížení zánětlivého infiltrátu a také k redukci hloubky periodontálních kapes v kvadrantech léčených HA, zatímco v kontrolních kvadrantech došlo naopak k dalšímu prohloubení periodontálních kapes. Z jejich práce vyplývá, že vysokomolekulární HA redukuje buněčnou proliferaci fibroblastů a lymfocytů, omezuje zánětlivý proces a zlepšuje periodontální léze u pacientů s chronickou periodontitidou. Pozitivní efekt hyaluronanu při terapii gingivitidy vyvolané zubním plakem ukazuje také práce Jentsche a kol. (2003).
  • Sapna a Vandana (2011) se zabývali účinkem gelu s obsahem hyaluronanu, při terapii gingivitidy. Byly sledovány změny klinické i histopatologické u 28 pacientů s gingivitidou, z nichž u každého byly použity různé metody léčby: pouze mechanické, mechanické + topicky aplikovaný gel s hyaluronanem, pouze topicky aplikovaný gel s hyaluronanem a jako poslední varianta byl topicky a intrasulkárně aplikovaný gel s hyaluronanem. Klinické parametry byly porovnávány s výchozím stavem a po 7, 14 a 21 dnech léčby. Z každého kvadrantu, který byl léčen různým způsobem, byly odebrány biopsie pro histopatologické hodnocení. Z výsledků vyplývá, že gel s obsahem kyseliny hyaluronové má jednoznačně pozitivní účinek při terapii gingivitidy. Nejefektivnější metodou byla v této studii kombinace topické aplikace gelu s HA a zároveň jeho intrasulkární aplikace. Histopatologicky byla patrná redukce zánětlivého infiltrátu.


Patologické procesy nebo traumatické poškození v dutině ústní mohou vést ke ztrátě nebo porušení periodontu, zubů nebo kostního podkladu. Bylo zjištěno, že při poškození dásní vzrůstá několikanásobně potřeba kyseliny hyaluronové, která je tvořena v nedostatečném množství a je potřebná pro regeneraci buněk. Aplikace kyseliny hyaluronové při těchto patologiích obnovuje narušenou rovnováhu tekutin v periodontální tkáni, čímž se urychlují hojivé procesy, zkracuje se doba potřebná pro zhojení defektu a snižuje se intenzita jizvení.

Kyselina hyaluronová má funkci:

  • protizánětlivou
  • antiedematózní – působí proti otokům
  • antioxidační

Všech těchto vlastností se využívá v řadě medicínských oborů a v kosmetice.